Kontakt

Vill du kontakta föreningen finns det flera vägar, antingen går du in på SvM där hela förenigen håller hus. Om du specifikt är ute efter att skicka in din decklist eller annat specifikt ändamål så finns det adresser för detta nedan.

Coverage

Vill du jobba med coverage på våra turneringar? Skicka ett mail till oliver@fsvm.org.

Styrelsen

Vill du engagera dig i förenignens styrelse? Hör av dig till Xhakal på SvM.